วิธีการรวมไฟล์

1.วิธีการรวมไฟล์ .rar 
**ในที่นี้เราจะใชโปรแกรม winrar ถ้ายังไม่มี ดาว์โหลด


แค่นี้ก็เสร็จแล้วคับ


2.วิธีรวมไฟล์ที่มีนามสกุล .001 

วิธีรวมไฟล์หนังที่มีนามสกุล .001,.002,.003 มีขั้นตอนดังนี้
**ในที่นี้เราจะใชโปรแกรม 7-zip ถ้ายังไม่มี ดาว์โหลด 

1.เมื่อโหลดไฟล์มาทั้งหมดแล้วให้เราทำดั้งรูปโดยคลิกที่ไฟล์ 001 ก่อน หรือ คลิกขวาเลยก็ได้ 
.คลิกขวาที่ไฟล์ที่มีนามสกุล 001 แล้วทำตามรูปเลย3.จะปรากฏดังรูป4.ก็จะได้ไฟล์ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้***เสร็จแล้ว 


Written by

0 ความคิดเห็น: