[One2Up][ฝรั่ง] 95 Ers Echoes ทะลุเวลาล่าผ่ามิติ [DVD5 Master Zone 3][พากย์ไทย][.ISO]เรื่องย่อ

              เจ้าหน้าที่แซลลี่ บิกส์ มีความสามารถในการย้อนเวลาได้ ถึงแม้จะไม่กี่วินาทีแต่ทำให้เธอมีความสุขกับงาน FBI และควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้ แต่ลึกลงไปเธอกลัวกับความเจ็บปวดที่ตามมาจากสิ่งต่างๆที่ไม่มีใครควบคุมได้  จนเมื่อความกลัวที่ว่าได้ปรากฏ เมื่อสามีของเธอที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หายตัวไป เรื่องเหนือธรรมชาตค่อยเกิดขึ้นรอบตัว ถึงเวลาที่เธอต้องหนีและหาทาต่อสู้
Written by

0 ความคิดเห็น: