[One2Up][ฝรั่ง] Fortress ป้อมบินยึดฟ้า [DVD5 Master Zone3][พากย์ไทย]เรื่องย่อ

            เมื่อผู้บัญชาการเครื่องบินทิ้งระเบิด บี-17 เสียชีวิตในหน้าที่ขณะบินโจมตีเหนือฟ้าซิซิลี ในปี 1943 ทำให้นักบินหนุ่มที่ยังอ่อนประสบการณ์ต้องเข้ารับหน้าที่แทน และต้องพิสูจน์ฝีมือเพื่อให้เพื่อนนักบินด้วยกันยอมรับWritten by

0 ความคิดเห็น: